התוכניות שלנו

תכניות הנוער

Slide
הכנה לצה"ל

שירות בצה"ל הינו חובה וזכות ויש לו חשיבות רבה עבור עתידה וביטחונה של מדינת ישראל. אנו מאמינים כי שירות משמעותי הוא אבן דרך חשובה בחייהם של צעירים וצעירות במדינת ישראל, ומהווה שער כניסה לחברה הישראלית. מתוך תפיסה זו, מטרת קבוצות ההכנה לצה"ל הינה להכין את החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל, בדגש על פיקוד וקצונה ותפקידי הדרכה, מתוך תחושת מסוגלות ואחריות כלפי החברה הישראלית. אנו רואים בגיוס לצה"ל כתחילתו של מסע לשירות ותרומה למדינה ולקהילה. כלל החיילים בוגרי אחריי מצטרפים עם גיוסים לארגון הבוגרים, ממשיכים להיות חלק מהמשפחה ובעתיד אף הופכים להיות חלק מהובלת הקבוצות.

"אחריי שינתה לי את החיים. הקבוצה והמדריך האגדי שלנו לימדו אותי שאין דבר כזה לא יכול, שקשה יש רק בלחם ושבעזרת כח רצון אפשר לנפץ כל מחסום! בזכות אחריי המשכתי גם לשנת שירות, ובהמשך לשירות צבאי ביחידת מסתערבים" (דוד כהן, בוגר אחריי ירושלים)

שירות בצה"ל הינו חובה וזכות ויש לו חשיבות רבה עבור עתידה וביטחונה של מדינת ישראל. אנו מאמינים כי שירות משמעותי הוא אבן דרך חשובה בחייהם של צעירים וצעירות במדינת ישראל, ומהווה שער כניסה לחברה הישראלית. מתוך תפיסה זו, מטרת קבוצות ההכנה לצה"ל הינה להכין את החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל, בדגש על פיקוד וקצונה ותפקידי הדרכה, מתוך תחושת מסוגלות ואחריות כלפי החברה הישראלית. אנו רואים בגיוס לצה"ל כתחילתו של מסע לשירות ותרומה למדינה ולקהילה. כלל החיילים בוגרי אחריי מצטרפים עם גיוסים לארגון הבוגרים, ממשיכים להיות חלק מהמשפחה ובעתיד אף הופכים להיות חלק מהובלת הקבוצות.

"אחריי שינתה לי את החיים. הקבוצה והמדריך האגדי שלנו לימדו אותי שאין דבר כזה לא יכול, שקשה יש רק בלחם ושבעזרת כח רצון אפשר לנפץ כל מחסום! בזכות אחריי המשכתי גם לשנת שירות, ובהמשך לשירות צבאי ביחידת מסתערבים" (דוד כהן, בוגר אחריי ירושלים)

שירות בצה"ל הינו חובה וזכות ויש לו חשיבות רבה עבור עתידה וביטחונה של מדינת ישראל. אנו מאמינים כי שירות משמעותי הוא אבן דרך חשובה בחייהם של צעירים וצעירות במדינת ישראל, ומהווה שער כניסה לחברה הישראלית. מתוך תפיסה זו, מטרת קבוצות ההכנה לצה"ל הינה להכין את החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל, בדגש על פיקוד וקצונה ותפקידי הדרכה, מתוך תחושת מסוגלות ואחריות כלפי החברה הישראלית. אנו רואים בגיוס לצה"ל כתחילתו של מסע לשירות ותרומה למדינה ולקהילה. כלל החיילים בוגרי אחריי מצטרפים עם גיוסים לארגון הבוגרים, ממשיכים להיות חלק מהמשפחה ובעתיד אף הופכים להיות חלק מהובלת הקבוצות.

"אחריי שינתה לי את החיים. הקבוצה והמדריך האגדי שלנו לימדו אותי שאין דבר כזה לא יכול, שקשה יש רק בלחם ושבעזרת כח רצון אפשר לנפץ כל מחסום! בזכות אחריי המשכתי גם לשנת שירות, ובהמשך לשירות צבאי ביחידת מסתערבים" (דוד כהן, בוגר אחריי ירושלים)

אחרייטק

שיתוף פעולה של "אחריי!" יחד עם "עמותת בוגרי 8200" יצר תוכנית ייחודית שמטרתה ללמד בני נוער יזמות וטכנולוגיה לצד לקיחת אחריות על עתידם, על סביבתם ולהכין אותם לשירות צבאי טכנולוגי.

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עשרות רשויות בארץ, ובמהלכה בני הנוער ילמדו יזמות וטכנולוגיה, סייבר, תיכנות ובינה מלאכותית לצד פעילות חברתית וערכית: הקמת פרויקט למען הקהילה, גיבוש קבוצתי וסדרות שטח.

בוגרי התכנית ישתלבו באופן אוטומטי במסלולי לוחמה טכנולוגית במערך החי״ר ובמגוון היחידות הטכנולוגיות בצה״ל.

"התכנית הזו היא בסיס לפיתוח מערך של לוחמי-טק במערך הלוחם של צה"ל, תפיסת הפעלה ייחודית של שילוב ליחמה וטכנולוגיה" (שחר זינמן, רס"ן במיל' ביחידת מודיעין, מנהל התכנית)

שיתוף פעולה של "אחריי!" יחד עם "עמותת בוגרי 8200" יצר תוכנית ייחודית שמטרתה ללמד בני נוער יזמות וטכנולוגיה לצד לקיחת אחריות על עתידם, על סביבתם ולהכין אותם לשירות צבאי טכנולוגי.

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עשרות רשויות בארץ, ובמהלכה בני הנוער ילמדו יזמות וטכנולוגיה, סייבר, תיכנות ובינה מלאכותית לצד פעילות חברתית וערכית: הקמת פרויקט למען הקהילה, גיבוש קבוצתי וסדרות שטח.

בוגרי התכנית ישתלבו באופן אוטומטי במסלולי לוחמה טכנולוגית במערך החי״ר ובמגוון היחידות הטכנולוגיות בצה״ל.

"התכנית הזו היא בסיס לפיתוח מערך של לוחמי-טק במערך הלוחם של צה"ל, תפיסת הפעלה ייחודית של שילוב ליחמה וטכנולוגיה" (שחר זינמן, רס"ן במיל' ביחידת מודיעין, מנהל התכנית)

שיתוף פעולה של "אחריי!" יחד עם "עמותת בוגרי 8200" יצר תוכנית ייחודית שמטרתה ללמד בני נוער יזמות וטכנולוגיה לצד לקיחת אחריות על עתידם, על סביבתם ולהכין אותם לשירות צבאי טכנולוגי.

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עשרות רשויות בארץ, ובמהלכה בני הנוער ילמדו יזמות וטכנולוגיה, סייבר, תיכנות ובינה מלאכותית לצד פעילות חברתית וערכית: הקמת פרויקט למען הקהילה, גיבוש קבוצתי וסדרות שטח.

בוגרי התכנית ישתלבו באופן אוטומטי במסלולי לוחמה טכנולוגית במערך החי״ר ובמגוון היחידות הטכנולוגיות בצה״ל.

"התכנית הזו היא בסיס לפיתוח מערך של לוחמי-טק במערך הלוחם של צה"ל, תפיסת הפעלה ייחודית של שילוב ליחמה וטכנולוגיה" (שחר זינמן, רס"ן במיל' ביחידת מודיעין, מנהל התכנית)

אחריי! באמונה

תכנית העצמה עבור נוער חרדי.
התכנית כוללת מפגשים פעמיים בשבוע עם מדריך ירא-שמיים, שמאמין בכל חניך ויחד יוצר קבוצה משמעותית.
במהלך השנה הקבוצה תקיים מפגשי אימון, פעילויות ODT וחוויות שטח, טיולים וסדרות שטח, והמון עבודה קבוצתית.
התכנית פועלת כיום בעשרות ישיבות בכל רחבי הארץ ובכל מרכז עיר חרדית בארץ.

"בתוך נער עשיתי המון שטויות, הגעתי ללמוד ללא עמוד שדרה פנימי יציב, המקום היחידי שהצלחתי לעבוד על עצמי מבחוץ ובאותו זמן גם על הפנימיות שלי הוא אחריי באמונה" (מרדכי שלייפר בוגר קבוצת אחריי באמונה ומכינת תפארת הארזים)

תכנית העצמה עבור נוער חרדי.
התכנית כוללת מפגשים פעמיים בשבוע עם מדריך ירא-שמיים, שמאמין בכל חניך ויחד יוצר קבוצה משמעותית.
במהלך השנה הקבוצה תקיים מפגשי אימון, פעילויות ODT וחוויות שטח, טיולים וסדרות שטח, והמון עבודה קבוצתית.
התכנית פועלת כיום בעשרות ישיבות בכל רחבי הארץ ובכל מרכז עיר חרדית בארץ.

"בתוך נער עשיתי המון שטויות, הגעתי ללמוד ללא עמוד שדרה פנימי יציב, המקום היחידי שהצלחתי לעבוד על עצמי מבחוץ ובאותו זמן גם על הפנימיות שלי הוא אחריי באמונה" (מרדכי שלייפר בוגר קבוצת אחריי באמונה ומכינת תפארת הארזים)

תכנית העצמה עבור נוער חרדי.
התכנית כוללת מפגשים פעמיים בשבוע עם מדריך ירא-שמיים, שמאמין בכל חניך ויחד יוצר קבוצה משמעותית.
במהלך השנה הקבוצה תקיים מפגשי אימון, פעילויות ODT וחוויות שטח, טיולים וסדרות שטח, והמון עבודה קבוצתית.
התכנית פועלת כיום בעשרות ישיבות בכל רחבי הארץ ובכל מרכז עיר חרדית בארץ.

"בתוך נער עשיתי המון שטויות, הגעתי ללמוד ללא עמוד שדרה פנימי יציב, המקום היחידי שהצלחתי לעבוד על עצמי מבחוץ ובאותו זמן גם על הפנימיות שלי הוא אחריי באמונה" (מרדכי שלייפר בוגר קבוצת אחריי באמונה ומכינת תפארת הארזים)

אחריי! בבתי הספר

תכנית פעילות במסגרת החינוך הפורמלי להגברת מוטיבציה ומתן כלים להגברת מוכנות תלמידי בית הספר לשירות בצה"ל. אנו מפעילים מדי שנה סדנאות חוויתיות בעשרות בתי ספר, יוצאים קשר אישי ומלווים לקראת שירות אלפי תלמידים מדי שנה. אנו מאמינים כי אחריות אישית, מעורבות חברתית ושירות משמעותי יסייעו לתלמידים ולתלמידות להשתלב בחברה כאזרחים תורמים.

תכנית פעילות במסגרת החינוך הפורמלי להגברת מוטיבציה ומתן כלים להגברת מוכנות תלמידי בית הספר לשירות בצה"ל. אנו מפעילים מדי שנה סדנאות חוויתיות בעשרות בתי ספר, יוצאים קשר אישי ומלווים לקראת שירות אלפי תלמידים מדי שנה. אנו מאמינים כי אחריות אישית, מעורבות חברתית ושירות משמעותי יסייעו לתלמידים ולתלמידות להשתלב בחברה כאזרחים תורמים.

תכנית פעילות במסגרת החינוך הפורמלי להגברת מוטיבציה ומתן כלים להגברת מוכנות תלמידי בית הספר לשירות בצה"ל. אנו מפעילים מדי שנה סדנאות חוויתיות בעשרות בתי ספר, יוצאים קשר אישי ומלווים לקראת שירות אלפי תלמידים מדי שנה. אנו מאמינים כי אחריות אישית, מעורבות חברתית ושירות משמעותי יסייעו לתלמידים ולתלמידות להשתלב בחברה כאזרחים תורמים.

שנת השירות ומכינות קדם צבאיות באחריי!

תכניות המנהיגות של עמותת ״אחריי!״ מיועדות לבני ובנות נוער מובילים מכל הארץ, שמחפשים שנה של הובלה בעשייה חברתית לצד חיי חברה משמעותיים, הכנה לצבא ופיתוח אישי במגוון תחומים.

Slide
שנת שירות

גרעין תמי"ר - תרומה, מנהיגות, יוזמה ורעות.

הגרעין פועל בערים שונות ברחבי הארץ, ומהווה מסגרת המשך לבוגרי אחריי ולבני נוער נוספים המעוניינים להצטרף לארגון. חברי שנת השירות חיים יחד בדירה משלהם ומנהלים חיי קומונה עצמאיים בליווי של מלווה קומונה.

שנת השירות שלנו מתמקדת בשלושה צירים:

פרט-כל ש"ש בגרעין עובר תהליך אישי מפתח ומעצים אשר מעניק לו חוויות הצלחה משמעותיות ותחושת שליחות. הש"שנים מקבלים כלים מקצועיים לעבודה החינוכית ולחיים בהכשרות גרעין וסמינרים לאורך השנה.

קבוצה- אנו בונים בגרעין קבוצת עשייה חזקה ומגובשת היודעת לפעול יחד לטובת מטרות משותפות. הגרעין שלנו הוא המקום לפגוש את כל החברה הישראלית תחת קורת גג אחת משפחתית חמה ואוהבת!

קהילה- הש"שנים עובדים בערים ומהווים חלק מהקהילה הקיימת בעיר. מתנדבים עם ילדים ונוער מרקעים שונים במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, בקבוצות אחריי ויוזמים פרויקטים בעיר.

"שנת שירות זאת שנת הזדמנות! הזדמנות לגלות עיר שלמה, הזדמנות לגלות ולהתאהב בעולמות של ילדים.ות ונערים.ות ולדעת שאתה שם בשבילם. הזדמנות לעבוד עם לבבות ולהרגיש את החברה הישראלית מקרוב ממש. זה לדעת שככל שאתה נותן אתה מקבל פי 10 יותר! הזדמנות לגלות את עצמך ולאהוב את מה שמוצאים." (יונתן זרוד, בוגר תמי"ר 19).

"אני כל כך שמחה שעשיתי את השנה הזאת! בשנת השירות נחשפתי לאוכלוסיות שלא נחשפתי אליהן קודם לכן, למדתי כמה משמעות יש לנתינה ללא מטרת רווח, התמודדתי עם קשיים שחישלו אותי ויצאתי אינספור פעמים מאזור הנוחות שלי. ממליצה בחום!" (שרי כלגי, בוגרת תמי"ר 19)

גרעין תמי"ר - תרומה, מנהיגות, יוזמה ורעות.

הגרעין פועל בערים שונות ברחבי הארץ, ומהווה מסגרת המשך לבוגרי אחריי ולבני נוער נוספים המעוניינים להצטרף לארגון. חברי שנת השירות חיים יחד בדירה משלהם ומנהלים חיי קומונה עצמאיים בליווי של מלווה קומונה.

שנת השירות שלנו מתמקדת בשלושה צירים:

פרט-כל ש"ש בגרעין עובר תהליך אישי מפתח ומעצים אשר מעניק לו חוויות הצלחה משמעותיות ותחושת שליחות. הש"שנים מקבלים כלים מקצועיים לעבודה החינוכית ולחיים בהכשרות גרעין וסמינרים לאורך השנה.

קבוצה- אנו בונים בגרעין קבוצת עשייה חזקה ומגובשת היודעת לפעול יחד לטובת מטרות משותפות. הגרעין שלנו הוא המקום לפגוש את כל החברה הישראלית תחת קורת גג אחת משפחתית חמה ואוהבת!

קהילה- הש"שנים עובדים בערים ומהווים חלק מהקהילה הקיימת בעיר. מתנדבים עם ילדים ונוער מרקעים שונים במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, בקבוצות אחריי ויוזמים פרויקטים בעיר.

"שנת שירות זאת שנת הזדמנות! הזדמנות לגלות עיר שלמה, הזדמנות לגלות ולהתאהב בעולמות של ילדים.ות ונערים.ות ולדעת שאתה שם בשבילם. הזדמנות לעבוד עם לבבות ולהרגיש את החברה הישראלית מקרוב ממש. זה לדעת שככל שאתה נותן אתה מקבל פי 10 יותר! הזדמנות לגלות את עצמך ולאהוב את מה שמוצאים." (יונתן זרוד, בוגר תמי"ר 19).

"אני כל כך שמחה שעשיתי את השנה הזאת! בשנת השירות נחשפתי לאוכלוסיות שלא נחשפתי אליהן קודם לכן, למדתי כמה משמעות יש לנתינה ללא מטרת רווח, התמודדתי עם קשיים שחישלו אותי ויצאתי אינספור פעמים מאזור הנוחות שלי. ממליצה בחום!" (שרי כלגי, בוגרת תמי"ר 19)

גרעין תמי"ר - תרומה, מנהיגות, יוזמה ורעות.

הגרעין פועל בערים שונות ברחבי הארץ, ומהווה מסגרת המשך לבוגרי אחריי ולבני נוער נוספים המעוניינים להצטרף לארגון. חברי שנת השירות חיים יחד בדירה משלהם ומנהלים חיי קומונה עצמאיים בליווי של מלווה קומונה.

שנת השירות שלנו מתמקדת בשלושה צירים:

פרט-כל ש"ש בגרעין עובר תהליך אישי מפתח ומעצים אשר מעניק לו חוויות הצלחה משמעותיות ותחושת שליחות. הש"שנים מקבלים כלים מקצועיים לעבודה החינוכית ולחיים בהכשרות גרעין וסמינרים לאורך השנה.

קבוצה- אנו בונים בגרעין קבוצת עשייה חזקה ומגובשת היודעת לפעול יחד לטובת מטרות משותפות. הגרעין שלנו הוא המקום לפגוש את כל החברה הישראלית תחת קורת גג אחת משפחתית חמה ואוהבת!

קהילה- הש"שנים עובדים בערים ומהווים חלק מהקהילה הקיימת בעיר. מתנדבים עם ילדים ונוער מרקעים שונים במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, בקבוצות אחריי ויוזמים פרויקטים בעיר.

"שנת שירות זאת שנת הזדמנות! הזדמנות לגלות עיר שלמה, הזדמנות לגלות ולהתאהב בעולמות של ילדים.ות ונערים.ות ולדעת שאתה שם בשבילם. הזדמנות לעבוד עם לבבות ולהרגיש את החברה הישראלית מקרוב ממש. זה לדעת שככל שאתה נותן אתה מקבל פי 10 יותר! הזדמנות לגלות את עצמך ולאהוב את מה שמוצאים." (יונתן זרוד, בוגר תמי"ר 19).

"אני כל כך שמחה שעשיתי את השנה הזאת! בשנת השירות נחשפתי לאוכלוסיות שלא נחשפתי אליהן קודם לכן, למדתי כמה משמעות יש לנתינה ללא מטרת רווח, התמודדתי עם קשיים שחישלו אותי ויצאתי אינספור פעמים מאזור הנוחות שלי. ממליצה בחום!" (שרי כלגי, בוגרת תמי"ר 19)

מכינות ארז

לעשות טוב למדינה ולעצמכם, מבלי לדחות את הגיוס בשנה!

הזדמנות לנצל את הזמן עד הגיוס לחוויה בלתי נשכחת, להכיר ולגור עם חברים מכל הארץ, להתנדב ולחזק את הקהילה!

מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות אשר נותנות למשתתפים כלים לחיים מבלי לדחות את הגיוס.
הצטרפו אלינו כדי להפוך לגרסה הכי טובה של עצמכם

המכינות שלנו פרוסות בכל הארץ: שלומי, אור יהודה, לוד, בית מאיר, ירושלים ובאר שבע.

"המכינה זה הדבר הכי טוב שעשיתי ללא ספק! הכרתי אנשים מדהימים וחברים לכל החיים. הרגשתי שאני תורם לחברה הישראלית, אבל גם תורם לעצמי. לא אשכח כל החיים את סדרת ההישרדות במכינה - היא עזרה לי לעבור את הגיבוש לצנחנים." (סלי שירי, בוגר מכינת ארז)

"הפכתי לגרסה הכי טובה של עצמי, הרווחתי רגעים וחוויות שלא אשכח. הרווחתי חברים שהם כמו משפחה. עכשיו, כשאני נמצאת בשלב אחר בחיים, אני מסתכלת אחורה ויודעת שזאת ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל." (ילמוורק מלקה, בוגרת מכינת ארז)

לעשות טוב למדינה ולעצמכם, מבלי לדחות את הגיוס בשנה!

הזדמנות לנצל את הזמן עד הגיוס לחוויה בלתי נשכחת, להכיר ולגור עם חברים מכל הארץ, להתנדב ולחזק את הקהילה!

מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות אשר נותנות למשתתפים כלים לחיים מבלי לדחות את הגיוס.
הצטרפו אלינו כדי להפוך לגרסה הכי טובה של עצמכם

המכינות שלנו פרוסות בכל הארץ: שלומי, אור יהודה, לוד, בית מאיר, ירושלים ובאר שבע.

"המכינה זה הדבר הכי טוב שעשיתי ללא ספק! הכרתי אנשים מדהימים וחברים לכל החיים. הרגשתי שאני תורם לחברה הישראלית, אבל גם תורם לעצמי. לא אשכח כל החיים את סדרת ההישרדות במכינה - היא עזרה לי לעבור את הגיבוש לצנחנים." (סלי שירי, בוגר מכינת ארז)

"הפכתי לגרסה הכי טובה של עצמי, הרווחתי רגעים וחוויות שלא אשכח. הרווחתי חברים שהם כמו משפחה. עכשיו, כשאני נמצאת בשלב אחר בחיים, אני מסתכלת אחורה ויודעת שזאת ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל." (ילמוורק מלקה, בוגרת מכינת ארז)

לעשות טוב למדינה ולעצמכם, מבלי לדחות את הגיוס בשנה!

הזדמנות לנצל את הזמן עד הגיוס לחוויה בלתי נשכחת, להכיר ולגור עם חברים מכל הארץ, להתנדב ולחזק את הקהילה!

מכינות קדם צבאיות חצי שנתיות אשר נותנות למשתתפים כלים לחיים מבלי לדחות את הגיוס.
הצטרפו אלינו כדי להפוך לגרסה הכי טובה של עצמכם

המכינות שלנו פרוסות בכל הארץ: שלומי, אור יהודה, לוד, בית מאיר, ירושלים ובאר שבע.

"המכינה זה הדבר הכי טוב שעשיתי ללא ספק! הכרתי אנשים מדהימים וחברים לכל החיים. הרגשתי שאני תורם לחברה הישראלית, אבל גם תורם לעצמי. לא אשכח כל החיים את סדרת ההישרדות במכינה - היא עזרה לי לעבור את הגיבוש לצנחנים." (סלי שירי, בוגר מכינת ארז)

"הפכתי לגרסה הכי טובה של עצמי, הרווחתי רגעים וחוויות שלא אשכח. הרווחתי חברים שהם כמו משפחה. עכשיו, כשאני נמצאת בשלב אחר בחיים, אני מסתכלת אחורה ויודעת שזאת ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל." (ילמוורק מלקה, בוגרת מכינת ארז)

מכינת גל

מכינה קדם-צבאית להכשרת מנהיגות לבני נוער עם כישורי מנהיגות ורצון להוביל ולקחת אחריות בהנהגת החברה הישראלית. המכינה קרוייה על שמו של מר מיכאל גל ז"ל מתוך רכישת כבוד רב לפועלו של האיש ותרומותו האדירה לחינוך ולחברה הישראלית.

במכינה לוקחים חלק בנים ובנות חילוניים, דתיים ומסורתיים המגיעים ממגוון גיאוגרפי, חברתי, כלכלי ותרבותי נרחב. מטרת המכינה היא לעצב ולהכשיר קבוצת צעירים, לפתח כישורי מנהיגות ומודעות חברתית בקרבם על ידי לימוד משמעותי, התנסות בהובלה של פרויקטים, התנדבות בקהילה, הכרת הארץ, פיתוח זהות אישית והכנה לשירות צבאי משמעותי.

"שנת המכינה עבורי הייתה שנה מעצימה ומפתחת. בזכותה אני אדם טוב יותר ויודעת איך להתמודד עם קשיים. המכינה היא משפחה אחת אוהבת ומחבקת שנתנה לי את המקום להיות אני" (רז קלינמן בוגרת מחזור י"ב)

מכינה קדם-צבאית להכשרת מנהיגות לבני נוער עם כישורי מנהיגות ורצון להוביל ולקחת אחריות בהנהגת החברה הישראלית. המכינה קרוייה על שמו של מר מיכאל גל ז"ל מתוך רכישת כבוד רב לפועלו של האיש ותרומותו האדירה לחינוך ולחברה הישראלית.

במכינה לוקחים חלק בנים ובנות חילוניים, דתיים ומסורתיים המגיעים ממגוון גיאוגרפי, חברתי, כלכלי ותרבותי נרחב. מטרת המכינה היא לעצב ולהכשיר קבוצת צעירים, לפתח כישורי מנהיגות ומודעות חברתית בקרבם על ידי לימוד משמעותי, התנסות בהובלה של פרויקטים, התנדבות בקהילה, הכרת הארץ, פיתוח זהות אישית והכנה לשירות צבאי משמעותי.

"שנת המכינה עבורי הייתה שנה מעצימה ומפתחת. בזכותה אני אדם טוב יותר ויודעת איך להתמודד עם קשיים. המכינה היא משפחה אחת אוהבת ומחבקת שנתנה לי את המקום להיות אני" (רז קלינמן בוגרת מחזור י"ב)

מכינה קדם-צבאית להכשרת מנהיגות לבני נוער עם כישורי מנהיגות ורצון להוביל ולקחת אחריות בהנהגת החברה הישראלית. המכינה קרוייה על שמו של מר מיכאל גל ז"ל מתוך רכישת כבוד רב לפועלו של האיש ותרומותו האדירה לחינוך ולחברה הישראלית.

במכינה לוקחים חלק בנים ובנות חילוניים, דתיים ומסורתיים המגיעים ממגוון גיאוגרפי, חברתי, כלכלי ותרבותי נרחב. מטרת המכינה היא לעצב ולהכשיר קבוצת צעירים, לפתח כישורי מנהיגות ומודעות חברתית בקרבם על ידי לימוד משמעותי, התנסות בהובלה של פרויקטים, התנדבות בקהילה, הכרת הארץ, פיתוח זהות אישית והכנה לשירות צבאי משמעותי.

"שנת המכינה עבורי הייתה שנה מעצימה ומפתחת. בזכותה אני אדם טוב יותר ויודעת איך להתמודד עם קשיים. המכינה היא משפחה אחת אוהבת ומחבקת שנתנה לי את המקום להיות אני" (רז קלינמן בוגרת מחזור י"ב)

מכינת תפארת הארזים

מכינה חצי שנתית, קדם צבאית לנוער מרקע חרדי.
במסגרת המכינה החניכים עוברים חצי שנה אינטנסיבית, עמוסה בשבועות שטח, סדנאות, הרצאות ועוד.
במכינה החניכים רוכשים כלים מעשיים להמשך דרכם בחיים תוך התמקדות בתהליכים קבוצתיים ואישיים ועיצוב זהותם מבחינה ערכית ורוחנית.
החניכים מתנסים בניהול עצמי, הובלת פרוייקטים והכנה פיזית ומנטאלית לשירות צבאי משמעותי.

למעוניינים צרו קשר:
מעוז - 050-2167551
ישראל - 053-2339296

מכינה חצי שנתית, קדם צבאית לנוער מרקע חרדי.
במסגרת המכינה החניכים עוברים חצי שנה אינטנסיבית, עמוסה בשבועות שטח, סדנאות, הרצאות ועוד.
במכינה החניכים רוכשים כלים מעשיים להמשך דרכם בחיים תוך התמקדות בתהליכים קבוצתיים ואישיים ועיצוב זהותם מבחינה ערכית ורוחנית.
החניכים מתנסים בניהול עצמי, הובלת פרוייקטים והכנה פיזית ומנטאלית לשירות צבאי משמעותי.

״כשסיימתי את הישיבה רציתי להתגייס לצבא, אבל לא ידעתי כלום על התהליך הזה. הגעתי למכינת ״תפארת הארזים״ שם
למדתי איך להתמודד עם עצמי ועם הסביבה, למדתי להכיר את החברה הישראלית יותר טוב והצלחתי ליצור אצלי את ה ׳למה להתגייס׳.
ההחלטה לבוא למכינה היא הבחירה הכי חשובה שעשיתי בחיי״
(שלמה כהן, בוגר מחזור ו׳)

למעוניינים צרו קשר:
מעוז - 050-2167551
ישראל - 053-2339296

מכינה חצי שנתית, קדם צבאית לנוער מרקע חרדי.
במסגרת המכינה החניכים עוברים חצי שנה אינטנסיבית, עמוסה בשבועות שטח, סדנאות, הרצאות ועוד.
במכינה החניכים רוכשים כלים מעשיים להמשך דרכם בחיים תוך התמקדות בתהליכים קבוצתיים ואישיים ועיצוב זהותם מבחינה ערכית ורוחנית.
החניכים מתנסים בניהול עצמי, הובלת פרוייקטים והכנה פיזית ומנטאלית לשירות צבאי משמעותי.

״כשסיימתי את הישיבה רציתי להתגייס לצבא, אבל לא ידעתי כלום על התהליך הזה. הגעתי למכינת ״תפארת הארזים״ שם
למדתי איך להתמודד עם עצמי ועם הסביבה, למדתי להכיר את החברה הישראלית יותר טוב והצלחתי ליצור אצלי את ה ׳למה להתגייס׳.
ההחלטה לבוא למכינה היא הבחירה הכי חשובה שעשיתי בחיי״
(שלמה כהן, בוגר מחזור ו׳)

למעוניינים צרו קשר:
מעוז - 050-2167551
ישראל - 053-2339296

ארגון הבוגרים של "אחריי !"

החזון שלנו: עשרות אלפים מבוגרי אחריי משתייכים, פעילים ונתרמים ע"י תנועת הצעירים של אחריי, המייצרת להם, לקהילות בהן הם חיים ולמדינה ערך משמעותי ומשנה מציאות

Slide
ליווי חיילים:

מידי שנה צה"ל מתמודד עם אלפי חיילים אשר אינם מצליחים להשתלב כהלכה במערכת הצבאית.

תכנית ליווי חיילים מלווה חיילים במהלך השירות הצבאי ונותנת מענה למגוון האתגרים בשירות הצבאי שנובעים מההסתגלות למערכת הצבאית, וזאת במטרה להפוך את השירות לאפקטיבי, מוצלח ולעזור לכל חיילי וחיילת לתרום ככל יכולתם מחד, ומאידך להתפתח ולצמוח מבחינה אישית.

המשימה שלנו היא להעניק תמיכה במהלך השירות הצבאי על מנת שכל חייל יחווה שירות משמעותי ויתרום ככל יכולתו לצה"ל. אנו מאמינים כי חווית הצלחה ומיצוי אישי בשירות הצבאי מציבה את החייל בנקודת זינוק טובה יותר בשחרורו מהצבא והופכת אותו לאזרח תורם בחברה הישראלית.

"הליווי של אחריי במהלך הצבא עזר לי להתגבר על כל כך הרבה מכשולים, עזרתם לי להפוך את השירות לחוויה אחרת לגמרי, ובזכות המלווה שלי קיבלתי אות חייל מצטיין!" (משה אבן חיים, משתתף התכנית)

מידי שנה צה"ל מתמודד עם אלפי חיילים אשר אינם מצליחים להשתלב כהלכה במערכת הצבאית.

תכנית ליווי חיילים מלווה חיילים במהלך השירות הצבאי ונותנת מענה למגוון האתגרים בשירות הצבאי שנובעים מההסתגלות למערכת הצבאית, וזאת במטרה להפוך את השירות לאפקטיבי, מוצלח ולעזור לכל חיילי וחיילת לתרום ככל יכולתם מחד, ומאידך להתפתח ולצמוח מבחינה אישית.

המשימה שלנו היא להעניק תמיכה במהלך השירות הצבאי על מנת שכל חייל יחווה שירות משמעותי ויתרום ככל יכולתו לצה"ל. אנו מאמינים כי חווית הצלחה ומיצוי אישי בשירות הצבאי מציבה את החייל בנקודת זינוק טובה יותר בשחרורו מהצבא והופכת אותו לאזרח תורם בחברה הישראלית.

"הליווי של אחריי במהלך הצבא עזר לי להתגבר על כל כך הרבה מכשולים, עזרתם לי להפוך את השירות לחוויה אחרת לגמרי, ובזכות המלווה שלי קיבלתי אות חייל מצטיין!" (משה אבן חיים, משתתף התכנית)

מידי שנה צה"ל מתמודד עם אלפי חיילים אשר אינם מצליחים להשתלב כהלכה במערכת הצבאית.

תכנית ליווי חיילים מלווה חיילים במהלך השירות הצבאי ונותנת מענה למגוון האתגרים בשירות הצבאי שנובעים מההסתגלות למערכת הצבאית, וזאת במטרה להפוך את השירות לאפקטיבי, מוצלח ולעזור לכל חיילי וחיילת לתרום ככל יכולתם מחד, ומאידך להתפתח ולצמוח מבחינה אישית.

המשימה שלנו היא להעניק תמיכה במהלך השירות הצבאי על מנת שכל חייל יחווה שירות משמעותי ויתרום ככל יכולתו לצה"ל. אנו מאמינים כי חווית הצלחה ומיצוי אישי בשירות הצבאי מציבה את החייל בנקודת זינוק טובה יותר בשחרורו מהצבא והופכת אותו לאזרח תורם בחברה הישראלית.

"הליווי של אחריי במהלך הצבא עזר לי להתגבר על כל כך הרבה מכשולים, עזרתם לי להפוך את השירות לחוויה אחרת לגמרי, ובזכות המלווה שלי קיבלתי אות חייל מצטיין!" (משה אבן חיים, משתתף התכנית)

פיתוח קריירה:

ארגון הבוגרים של אחריי שם לו למטרה לייצר עבור צעירים בוגרי אחריי! הזדמנויות לפיתוח קריירה ואופק תעסוקתי משמעותי תוך הקניית כלים וכישורים שיסייעו להם לממש את הפוטנציאל שלהם ולהשתלב בתעסוקה איכותית ומקדמת בחברות וארגונים מגוונים בשוק העבודה. האתגרים שהתעצמו בעקבות משבר הקורונה הפוקד את מדינת ישראל, משפיעים באופן ישיר על צעירים בגילאים 22-30 המתמודדים עם צמצום הזדמנויות תעסוקתיות ואי וודאות רב.

תנועת "אחריי!" שלה עשרות אלפי בוגרים בטווח הגילים הנ"ל, שמה לה למטרה לסייע לצעירים לפתח קריירה בשעה מורכבת זו: הכשרות מקצועיות, פתיחת דלתות בתחום התעסוקה, הקניית כלים ומיומנויות הנדרשות ב"עולם החדש", ליווי יזמים צעירים ומתן פלטפורמות לקידום יוזמות.

תכנית ליווי עסקי של אחריי בשיתוף וקרן שמש: התכנית שמה לה למטרה לסייע ליזמים צעירים בעלי עסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו בתקופת הקורונה לפתח ולמנף את העסק שלהם באמצעות ליווי אישי של מנטורים מהשורה הראשונה למשך שנתיים רצופות. יזמים שיקחו חלק בתכנית יזכו להיות חלק מקהילת היזמים של קרן שמש ואחריי.

"תכנית שמש מלווה אותי באחד הרגעים הכי מכוננים בחיים שלי – הקמת עסק עצמאי – מאחל לכל יזם חברתי או עסקי לקבל כזה ליווי" (ליטל לאור, משתתפת בתכנית)

ארגון הבוגרים של אחריי שם לו למטרה לייצר עבור צעירים בוגרי אחריי! הזדמנויות לפיתוח קריירה ואופק תעסוקתי משמעותי תוך הקניית כלים וכישורים שיסייעו להם לממש את הפוטנציאל שלהם ולהשתלב בתעסוקה איכותית ומקדמת בחברות וארגונים מגוונים בשוק העבודה. האתגרים שהתעצמו בעקבות משבר הקורונה הפוקד את מדינת ישראל, משפיעים באופן ישיר על צעירים בגילאים 22-30 המתמודדים עם צמצום הזדמנויות תעסוקתיות ואי וודאות רב.

תנועת "אחריי!" שלה עשרות אלפי בוגרים בטווח הגילים הנ"ל, שמה לה למטרה לסייע לצעירים לפתח קריירה בשעה מורכבת זו: הכשרות מקצועיות, פתיחת דלתות בתחום התעסוקה, הקניית כלים ומיומנויות הנדרשות ב"עולם החדש", ליווי יזמים צעירים ומתן פלטפורמות לקידום יוזמות.

תכנית ליווי עסקי של אחריי בשיתוף וקרן שמש: התכנית שמה לה למטרה לסייע ליזמים צעירים בעלי עסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו בתקופת הקורונה לפתח ולמנף את העסק שלהם באמצעות ליווי אישי של מנטורים מהשורה הראשונה למשך שנתיים רצופות. יזמים שיקחו חלק בתכנית יזכו להיות חלק מקהילת היזמים של קרן שמש ואחריי.

"תכנית שמש מלווה אותי באחד הרגעים הכי מכוננים בחיים שלי – הקמת עסק עצמאי – מאחל לכל יזם חברתי או עסקי לקבל כזה ליווי" (ליטל לאור, משתתפת בתכנית)

ארגון הבוגרים של אחריי שם לו למטרה לייצר עבור צעירים בוגרי אחריי! הזדמנויות לפיתוח קריירה ואופק תעסוקתי משמעותי תוך הקניית כלים וכישורים שיסייעו להם לממש את הפוטנציאל שלהם ולהשתלב בתעסוקה איכותית ומקדמת בחברות וארגונים מגוונים בשוק העבודה.

האתגרים שהתעצמו בעקבות משבר הקורונה הפוקד את מדינת ישראל, משפיעים באופן ישיר על צעירים בגילאים 22-30 המתמודדים עם צמצום הזדמנויות תעסוקתיות ואי וודאות רב. תנועת "אחריי!" שלה עשרות אלפי בוגרים בטווח הגילים הנ"ל, שמה לה למטרה לסייע לצעירים לפתח קריירה בשעה מורכבת זו:

הכשרות מקצועיות, פתיחת דלתות בתחום התעסוקה, הקניית כלים ומיומנויות הנדרשות ב"עולם החדש", ליווי יזמים צעירים ומתן פלטפורמות לקידום יוזמות.

תכנית ליווי עסקי של אחריי בשיתוף וקרן שמש: התכנית שמה לה למטרה לסייע ליזמים צעירים בעלי עסקים קטנים עד בינוניים שנפגעו בתקופת הקורונה לפתח ולמנף את העסק שלהם באמצעות ליווי אישי של מנטורים מהשורה הראשונה למשך שנתיים רצופות. יזמים שיקחו חלק בתכנית יזכו להיות חלק מקהילת היזמים של קרן שמש ואחריי.

"תכנית שמש מלווה אותי באחד הרגעים הכי מכוננים בחיים שלי – הקמת עסק עצמאי – מאחל לכל יזם חברתי או עסקי לקבל כזה ליווי" (ליטל לאור, משתתפת בתכנית)

אחריי ליזמות - אחריות | חדשנות | השפעה

בואו להגשים את הרעיונות שלכם!
קול קורא ליזמים צעירים ויזמות צעירות שמחפשים להמציא, להשפיע ולהצליח .
אל תשאירו את הרעיון המעולה במגירה.
אנחנו רוצים לעזור לכם/ן ליזום, להשפיע ולשנות.

אנו מחפשים את המיזם החברתי הבא של החברה הישראלית ויש לכם/ן הזדמנות חד פעמית להצטרף אלינו לתכנית אחריי! ליזמות

כלים, מיומנויות וסביבה מקצועית הנדרשת לפיתוח היוזמות.
ליווי אישי והנחייה לפיתוח המיזם עד לשלב הסופי.
מענק כספי לפיתוח מיזמים הנבחרים.
העסקה בשכר של מנהלי מיזמים הזוכים.
הצטרפות לקהילה יזמית-חברתית מקצועית.

מי יכול לשלוח רעיונות ולהשתתף? יזמים ויזמיות בוגרי אחריי! ויזמים ויזמיות צעירים מכל רחבי ישראל שרוצים לעשות שינוי ולהגשים חלומות ורעיונות מעולים.

בואו להגשים את הרעיונות שלכם!
קול קורא ליזמים צעירים ויזמות צעירות שמחפשים להמציא, להשפיע ולהצליח .
אל תשאירו את הרעיון המעולה במגירה.
אנחנו רוצים לעזור לכם/ן ליזום, להשפיע ולשנות.

אנו מחפשים את המיזם החברתי הבא של החברה הישראלית ויש לכם/ן הזדמנות חד פעמית להצטרף אלינו לתכנית אחריי! ליזמות

כלים, מיומנויות וסביבה מקצועית הנדרשת לפיתוח היוזמות.
ליווי אישי והנחייה לפיתוח המיזם עד לשלב הסופי.
מענק כספי לפיתוח מיזמים הנבחרים.
העסקה בשכר של מנהלי מיזמים הזוכים.
הצטרפות לקהילה יזמית-חברתית מקצועית.

מי יכול לשלוח רעיונות ולהשתתף? יזמים ויזמיות בוגרי אחריי! ויזמים ויזמיות צעירים מכל רחבי ישראל שרוצים לעשות שינוי ולהגשים חלומות ורעיונות מעולים.

בואו להגשים את הרעיונות שלכם!
קול קורא ליזמים צעירים ויזמות צעירות שמחפשים להמציא, להשפיע ולהצליח .
אל תשאירו את הרעיון המעולה במגירה.
אנחנו רוצים לעזור לכם/ן ליזום, להשפיע ולשנות.

אנו מחפשים את המיזם החברתי הבא של החברה הישראלית ויש לכם/ן הזדמנות חד פעמית להצטרף אלינו לתכנית אחריי! ליזמות

כלים, מיומנויות וסביבה מקצועית הנדרשת לפיתוח היוזמות.
ליווי אישי והנחייה לפיתוח המיזם עד לשלב הסופי.
מענק כספי לפיתוח מיזמים הנבחרים.
העסקה בשכר של מנהלי מיזמים הזוכים.
הצטרפות לקהילה יזמית-חברתית מקצועית.

מי יכול לשלוח רעיונות ולהשתתף? יזמים ויזמיות בוגרי אחריי! ויזמים ויזמיות צעירים מכל רחבי ישראל שרוצים לעשות שינוי ולהגשים חלומות ורעיונות מעולים.

רשתות הבוגרים:

תכנית 'הרשתות' של "אחריי!" הינה תכנית המיועדת לצעירים בוגרי אחריי!, בדגש על צעירים בני מקום. ייעודה של רשת הבוגרים המקומית היא להוות מרחב חברתי באמצעות חיבורים בין צעירים ויצירת הזדמנויות לפיתוח אישי ולהשפעה מקומית.

מטרות התכנית:

קידום חברי הרשת על-ידי מתן כלים, ידע ומיומנויות להתפתחות וקידום אישי.
חברי הרשת ירגישו תחושת שייכות רשתית ומקומית ויפעלו כאזרחים מודעים ומעורבים ברוח "אחריי!".
חברי הרשת ישפיעו על איכות חיי הצעירים* בעיר תוך התייחסות לכלל תחומי החיים של צעירים- סביבת מגורים פיזית, קהילת שייכות, התפתחות אישית של הפרט בתחומי קריירה ועוד.
תכנית הרשתות פועלת בשני מישורים המשולבים זה בזה – המישור הקבוצתי והמישור הפרטני. במישור הקבוצתי- יצירת רשת אליה ישתייך הצעיר, אשר תהווה עבורו קרקע יציבה ומבוססת להתפתחות אישית, להשתלבות באקדמיה ובתעסוקה איכותית, לעידוד יזמות חברתית וכלכלית, ולקבלת החלטות מלומדת יותר בצמתים משמעותיים בחייו. הרשת תהווה את המסגרת בה יועברו התכנים המקצועיים הקבוצתיים, יקודמו היוזמות הקהילתיות וייערכו אירועי הדגל בהם ייקח חלק הצעיר. במישור הפרטני – ייערך ליווי אישי לכל צעיר בהתאם לצרכיו.
"רשת הבוגרים – היא נקודת מפנה בחיי! קבוצת השתייכות אדירה, של עשייה וגיבוש חברתי!" (מרי-לי פרץ, רשת בוגרי קריות)

תכנית 'הרשתות' של "אחריי!" הינה תכנית המיועדת לצעירים בוגרי אחריי!, בדגש על צעירים בני מקום. ייעודה של רשת הבוגרים המקומית היא להוות מרחב חברתי באמצעות חיבורים בין צעירים ויצירת הזדמנויות לפיתוח אישי ולהשפעה מקומית.

מטרות התכנית:

קידום חברי הרשת על-ידי מתן כלים, ידע ומיומנויות להתפתחות וקידום אישי.
חברי הרשת ירגישו תחושת שייכות רשתית ומקומית ויפעלו כאזרחים מודעים ומעורבים ברוח "אחריי!".
חברי הרשת ישפיעו על איכות חיי הצעירים* בעיר תוך התייחסות לכלל תחומי החיים של צעירים- סביבת מגורים פיזית, קהילת שייכות, התפתחות אישית של הפרט בתחומי קריירה ועוד.
תכנית הרשתות פועלת בשני מישורים המשולבים זה בזה – המישור הקבוצתי והמישור הפרטני. במישור הקבוצתי- יצירת רשת אליה ישתייך הצעיר, אשר תהווה עבורו קרקע יציבה ומבוססת להתפתחות אישית, להשתלבות באקדמיה ובתעסוקה איכותית, לעידוד יזמות חברתית וכלכלית, ולקבלת החלטות מלומדת יותר בצמתים משמעותיים בחייו. הרשת תהווה את המסגרת בה יועברו התכנים המקצועיים הקבוצתיים, יקודמו היוזמות הקהילתיות וייערכו אירועי הדגל בהם ייקח חלק הצעיר. במישור הפרטני – ייערך ליווי אישי לכל צעיר בהתאם לצרכיו.
"רשת הבוגרים – היא נקודת מפנה בחיי! קבוצת השתייכות אדירה, של עשייה וגיבוש חברתי!" (מרי-לי פרץ, רשת בוגרי קריות)

תכנית 'הרשתות' של "אחריי!" הינה תכנית המיועדת לצעירים בוגרי אחריי!, בדגש על צעירים בני מקום. ייעודה של רשת הבוגרים המקומית היא להוות מרחב חברתי באמצעות חיבורים בין צעירים ויצירת הזדמנויות לפיתוח אישי ולהשפעה מקומית.

מטרות התכנית:

קידום חברי הרשת על-ידי מתן כלים, ידע ומיומנויות להתפתחות וקידום אישי.
חברי הרשת ירגישו תחושת שייכות רשתית ומקומית ויפעלו כאזרחים מודעים ומעורבים ברוח "אחריי!".
חברי הרשת ישפיעו על איכות חיי הצעירים* בעיר תוך התייחסות לכלל תחומי החיים של צעירים- סביבת מגורים פיזית, קהילת שייכות, התפתחות אישית של הפרט בתחומי קריירה ועוד.
תכנית הרשתות פועלת בשני מישורים המשולבים זה בזה – המישור הקבוצתי והמישור הפרטני. במישור הקבוצתי- יצירת רשת אליה ישתייך הצעיר, אשר תהווה עבורו קרקע יציבה ומבוססת להתפתחות אישית, להשתלבות באקדמיה ובתעסוקה איכותית, לעידוד יזמות חברתית וכלכלית, ולקבלת החלטות מלומדת יותר בצמתים משמעותיים בחייו. הרשת תהווה את המסגרת בה יועברו התכנים המקצועיים הקבוצתיים, יקודמו היוזמות הקהילתיות וייערכו אירועי הדגל בהם ייקח חלק הצעיר. במישור הפרטני – ייערך ליווי אישי לכל צעיר בהתאם לצרכיו.
"רשת הבוגרים – היא נקודת מפנה בחיי! קבוצת השתייכות אדירה, של עשייה וגיבוש חברתי!" (מרי-לי פרץ, רשת בוגרי קריות)

המסלול להשפעה ציבורית:

המסלול להשפעה ציבורית הנה תכנית לתואר ראשון דו חוגי במדעי המדינה והיסטוריה של עם ישראל בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.

במסלול להשפעה ציבורית חווים הסטודנטים תכני לימוד משולבים, ימי עיון וסמינרים, מרחב לנטוורקינג משמעותי ומגוון התמחויות במגזר הציבורי ובארגוני מגזר שלישי. כל זאת, תוך ליווי של מנטורים מהשורה הראשונה בישראל. התכנית מעניקה ידע, כלים והתנסויות שיסייעו למשתתפים להשתלב בתפקידים משמעותיים במגזר הציבורי.

המשימה שלנו היא להצמיח מנהיגות איכותית שתשפיע על המרחב הציבורי בישראל תוך עיון ועיסוק בסוגיות בוערות בשיח החברתי בישראל והעמקת הזהות הישראלית ציונית.

"היתרונות המשמעותיים של המסלול היא תכנית המנטורים, ליווי אישי, מלגה אישית והיכרות מקרוב מאוד עם אנשי מעשה וחזון מתוך העשייה הציבורית בישראל" (בן בוזגלו מחזור א')

המסלול להשפעה ציבורית הנה תכנית לתואר ראשון דו חוגי במדעי המדינה והיסטוריה של עם ישראל בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.

במסלול להשפעה ציבורית חווים הסטודנטים תכני לימוד משולבים, ימי עיון וסמינרים, מרחב לנטוורקינג משמעותי ומגוון התמחויות במגזר הציבורי ובארגוני מגזר שלישי.

כל זאת, תוך ליווי של מנטורים מהשורה הראשונה בישראל. התכנית מעניקה ידע, כלים והתנסויות שיסייעו למשתתפים להשתלב בתפקידים משמעותיים במגזר הציבורי.

המשימה שלנו היא להצמיח מנהיגות איכותית שתשפיע על המרחב הציבורי בישראל תוך עיון ועיסוק בסוגיות בוערות בשיח החברתי בישראל והעמקת הזהות הישראלית ציונית.

"היתרונות המשמעותיים של המסלול היא תכנית המנטורים, ליווי אישי, מלגה אישית והיכרות מקרוב מאוד עם אנשי מעשה וחזון מתוך העשייה הציבורית בישראל" (בן בוזגלו מחזור א')

המסלול להשפעה ציבורית הנה תכנית לתואר ראשון דו חוגי במדעי המדינה והיסטוריה של עם ישראל בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה.

במסלול להשפעה ציבורית חווים הסטודנטים תכני לימוד משולבים, ימי עיון וסמינרים, מרחב לנטוורקינג משמעותי ומגוון התמחויות במגזר הציבורי ובארגוני מגזר שלישי.

כל זאת, תוך ליווי של מנטורים מהשורה הראשונה בישראל. התכנית מעניקה ידע, כלים והתנסויות שיסייעו למשתתפים להשתלב בתפקידים משמעותיים במגזר הציבורי.

המשימה שלנו היא להצמיח מנהיגות איכותית שתשפיע על המרחב הציבורי בישראל תוך עיון ועיסוק בסוגיות בוערות בשיח החברתי בישראל והעמקת הזהות הישראלית ציונית.

"היתרונות המשמעותיים של המסלול היא תכנית המנטורים, ליווי אישי, מלגה אישית והיכרות מקרוב מאוד עם אנשי מעשה וחזון מתוך העשייה הציבורית בישראל" (בן בוזגלו מחזור א')