תוצאות והישגים 2023

Slide

בגילאי 30+

68% מהבוגרים רכשו או רוכשים השכלה אקדמית

בהשוואה ל - 22% מהאוכלוסייה הכללית בפריפריה ול - 38% מכלל החברה הישראלית לפי ה - OECD

בגילאי 30+

68% מהבוגרים רכשו או רוכשים השכלה אקדמית

בהשוואה ל - 22% מהאוכלוסייה הכללית בפריפריה ול - 38% מכלל החברה הישראלית לפי ה - OECD

Slide

63% ציינו כי הם
מבצעי שירות מילואים פעיל

לעומת 4% מהאוכלוסיה בגילי השירות המבצעים שירות מילואים פעיל

63% ציינו כי הם
מבצעי שירות מילואים פעיל

לעומת 4% מהאוכלוסיה בגילי השירות המבצעים שירות מילואים פעיל

Slide

בוגרי אחריי מתנדבים פי 3.5 מהממוצע באוכלוסייה הכללית

בקרב בוגרי אחריי שיעור ההתנדבות עומד על 84% בעוד באוכלוסייה הכללית רק 24%

Slide

36% השתתפו במכינה
או בשנת שירות

נתון הגבוה פי 3 בהשוואה לאוכלוסייה הכללית

36% השתתפו במכינה
או בשנת שירות

נתון הגבוה פי 3 בהשוואה לאוכלוסייה הכללית

Slide
כל הזכויות שמורות לאחריי!