יזכור

Slide
יזכּוֹר עם ישׂראל את הנשמוֹת הטהוֹרוֹת של בּניו וּבנוֹתיו
תזכור עמותת אחריי! את הנשמות הטהורות של בניה ובנותיה

נזכור ולא נשכח את הגיבורים והגיבורות, בשר מבשרינו, בוגרי ובוגרות העמותה אשר חרפו נפשם למען הגנת המולדת.
מדינת ישראל, עם ישראל והחברה בישראל חייבים לכם את הקיום.
אנחנו בעמותה, נלמד, נחקור, ננציח, נלך בדרכיכם ונבטיח להוסיף מהטוב אשר יצרתם בעולם.
לעד תחסרו לנו.
תהא נשמתכם צרורה בצרור חיינו, ובפועלנו, לעולמים.

Slide
בוגרי אחריי! חללי מערכות ישראל ופעולות איבה

חללי מלחמת חרבות ברזל

אבי בוזגלו ז"ל
Slide

יזכּוֹר עם ישׂראל את הנשמוֹת הטהוֹרוֹת של בּניו וּבנוֹתיו

אבי גרונוב
Slide
כל הזכויות שמורות לאחריי!